Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế - Agroviet 2016
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế - Agroviet 2016 (13-07-2016)

Tiếp nối thành công của Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 15, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tiếp tục tổ chức Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế - Agroviet 2016 từ ngày 11 – 15 tháng 11 năm 2016.

Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(26/08/2016)
Symbol Last Chg Vol
Oct '6 540.20 +1.50 2125
Dec '6 549.10 +2.40 1281
Mar '7 553.70 +2.90 314
May '7 546.40 +3.40 56
Aug '7 536.00 +2.90 28
New York No 11
(26/08/2016)
Symbol Last Chg Vol
Oct '6 20.61 +0.06 32425
Mar '7 21.09 +0.07 16366
May '7 20.49 +0.08 5831
Jul '7 19.86 +0.06 2494
Oct '7 19.53 +0.04 1481
New York No 16
(26/08/2016)
Symbol Last Chg Vol
Nov '6 28.52 -0.22 143
Jan '7 27.28 -0.18 0
Mar '7 27.04 -0.06 0
May '7 27.10 -0.03 0
Jul '7 27.13 -0.02 0

Thống kê truy cập

Online: 3 Lượt truy cập: 9025
Design by ISP