Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 12/2017
Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 12/2017 (17-01-2018)

Giá thị trường đường thế giới cuối năm giảm 25% so với đầu năm 2017. Về trung bình năm, giá đường thô giao ngay (the ISA daily price) giảmtừ 18,06 cents/lb trong năm 2016 xuống còn 16,02 cents/lb năm 2017 (giảm 11%). Giá đường trắng (the ISO white sugar price index) trung bình năm cũng giảm từ 498,13 USD/tấn năm 2016 xuống 432,07 USD/tấn (giảm 13%).

 

Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(16/02/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 356.80 -4.30 7668
Aug '10 356.80 -4.90 2889
Oct '10 358.60 -5.00 670
Dec '10 364.30 -5.00 110
Mar '10 372.00 -4.30 58
New York No 11
(16/02/2018)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 13.38 -0.24 50677
May '10 13.28 -0.23 60513
Jul '10 13.38 -0.22 18791
Oct '10 13.75 -0.20 7246
Mar '10 14.52 -0.20 1888
New York No 16
(16/02/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 25.80 +0.06 0
Jul '10 26.59 +0.10 5
Sep '10 26.72 -0.05 20
Nov '10 26.80 0 0
Jan '10 26.84 0 0

Thống kê truy cập

Online: 3 Lượt truy cập: 386454
Design by ISP