Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 11/2017
Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 11/2017 (23-11-2017)

Dự báo nhập khẩu thế giới niên vụ 2017/18 là 57,467 triệu tấn, thấp hơn mức 60,040 triệu tấn trong niên vụ 2016/17 – do dự báo sản lượng của các nước nhập khẩu tăng 6,426 triệu tấn, trong khi dự báo tiêu dùng chỉ tăng 2,536 triệu tấn sẽ làm giảm thâm hụt danh nghĩa gần 4 triệu tấn trong niên vụ 2017/18 của các nước nhập khẩu. Ngoài ra, một số nước nhập khẩu có thể giải phóng dự trữ để giảm nhu cầu nhập khẩu hơn nữa.

Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(19/01/2018)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 353.50 +0.40 8457
May '10 357.00 +1.80 3973
Aug '10 362.60 +2.10 648
Oct '10 366.80 +2.90 390
Dec '10 373.00 +3.90 94
New York No 11
(19/01/2018)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 13.25 +0.17 86375
May '10 13.40 +0.16 27253
Jul '10 13.64 +0.16 18163
Oct '10 13.98 +0.15 8401
Mar '10 14.65 +0.18 3881
New York No 16
(19/01/2018)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 26.66 -0.09 109
May '10 27.00 -0.06 171
Jul '10 26.95 -0.05 0
Sep '10 26.93 +0.02 0
Nov '10 27.06 0 0

Thống kê truy cập

Online: 5 Lượt truy cập: 367039
Design by ISP