Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(23/03/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 357.20 +1.10 9534
Aug '10 348.10 -1.60 4909
Oct '10 347.00 -2.90 1450
Dec '10 353.70 -3.10 330
Mar '10 362.20 -3.40 166
New York No 11
(23/03/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 12.57 -0.20 62830
Jul '10 12.76 -0.19 25047
Oct '10 13.14 -0.19 11766
Mar '10 14.13 -0.17 3714
May '10 14.29 -0.15 879
New York No 16
(23/03/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 24.53 -0.13 4
Jul '10 25.18 -0.16 8
Sep '10 25.31 -0.18 59
Nov '10 25.75 -0.12 33
Jan '10 26.13 +0.01 0

Thống kê truy cập

Online: 3 Lượt truy cập: 415578
Design by ISP