Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 8/2017

Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 8/2017 (13-09-2017)

Chênh lệch danh nghĩa giữa giá đường trắng và đường thô (the diferential between“the ISO white sugar price index” and “the ISA daily price”) đã giảm từ 74,00 USD/tấn xuống 63,30 USD/tấn trong tháng 8. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2015, có thể do thị trường được dự báo EU sẽ xuất khẩu nhiều đường trong niên vụ 2017/18. Trước đây, chênh lệch danh nghĩa thấp nhất là vào tháng 7/2014 (55,48 USD/tấn).

Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 8/2017
Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 8/2017 (13-09-2017)

Chênh lệch danh nghĩa giữa giá đường trắng và đường thô (the diferential between“the ISO white sugar price index” and “the ISA daily price”) đã giảm từ 74,00 USD/tấn xuống 63,30 USD/tấn trong tháng 8. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2015, có thể do thị trường được dự báo EU sẽ xuất khẩu nhiều đường trong niên vụ 2017/18. Trước đây, chênh lệch danh nghĩa thấp nhất là vào tháng 7/2014 (55,48 USD/tấn).

Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(21/09/2017)
Symbol Last Chg Vol
Dec '10 370.10 -0.90 2815
Mar '10 378.50 -1.10 3318
May '10 389.40 -0.90 524
Aug '10 399.30 -0.20 167
Oct '10 405.40 -0.10 53
New York No 11
(21/09/2017)
Symbol Last Chg Vol
Oct '10 14.05 -0.02 31730
Mar '10 14.73 +0.03 46704
May '10 14.91 +0.06 9192
Jul '10 15.12 +0.07 2663
Oct '10 15.48 +0.08 891
New York No 16
(21/09/2017)
Symbol Last Chg Vol
Aug '10 27.43 +0.31 180
Jan '10 26.72 -0.09 35
Mar '10 26.79 -0.02 0
May '10 26.76 0 0
Jul '10 26.87 -0.01 0

Thống kê truy cập

Online: 3 Lượt truy cập: 259199
Design by ISP