Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(26/04/2018)
Symbol Last Chg Vol
Aug '10 321.70 +9.40 8823
Oct '10 319.70 +8.30 3840
Dec '10 326.30 +8.10 1337
Mar '10 333.80 +7.60 1021
May '10 339.10 +7.00 256
New York No 11
(26/04/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 10.97 +0.11 53772
Jul '10 11.38 +0.26 96580
Oct '10 11.70 +0.27 25516
Mar '10 12.83 +0.28 11458
May '10 13.04 +0.26 2246
New York No 16
(26/04/2018)
Symbol Last Chg Vol
Jul '10 24.80 -0.10 40
Sep '10 25.29 -0.08 21
Nov '10 25.70 -0.02 0
Jan '10 25.85 +0.05 4
Mar '10 25.85 -0.15 12

Thống kê truy cập

Online: 10 Lượt truy cập: 450714
Design by ISP