Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(24/10/2016)
Symbol Last Chg Vol
Dec '6 605.50 +11.70 3409
Mar '7 601.60 +10.90 2079
May '7 592.60 +9.60 772
Aug '7 577.30 +8.30 346
Oct '7 556.20 +6.90 739
New York No 11
(24/10/2016)
Symbol Last Chg Vol
Mar '7 23.20 +0.49 56264
May '7 22.53 +0.46 18629
Jul '7 21.75 +0.38 9558
Oct '7 21.16 +0.32 6075
1 '18 20.77 +0.27 2060
New York No 16
(24/10/2016)
Symbol Last Chg Vol
Jan '7 28.69 +0.19 2
Mar '7 28.51 +0.49 130
May '7 28.47 +0.45 94
Jul '7 28.46 +0.65 114
Sep '7 28.16 +0.44 102

Thống kê truy cập

Online: 4 Lượt truy cập: 37717
Design by ISP