Công ty CP Đường Việt Nam

Công ty CP Đường Việt Nam

- Công ty : Công ty CP Đường Việt Nam

- Địa chỉ : Suối Hiệp, Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại : 058.3745.440

- Email : ksc@kscvn.com

- Website : kscvn.com

Bản đồ
Hội viên khác

Giá đường thế giới

London No 5
(21/02/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 356.70 -1.20 3643
Aug '10 356.30 -0.20 2196
Oct '10 360.00 -0.10 483
Dec '10 366.00 -0.40 100
Mar '10 373.50 -0.40 46
New York No 11
(21/02/2018)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 13.38 +0.02 41465
May '10 13.27 -0.02 55260
Jul '10 13.43 +0.01 15204
Oct '10 13.83 +0.02 6093
Mar '10 14.63 +0.04 1287
New York No 16
(21/02/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 25.67 +0.07 0
Jul '10 26.44 +0.07 1
Sep '10 26.76 0 0
Nov '10 26.80 0 0
Jan '10 26.80 0 0

Thống kê truy cập

Online: 1 Lượt truy cập: 389414
Design by ISP