Công ty CP Mía đường Sông Lam

Công ty CP Mía đường Sông Lam

- Công ty : Công ty CP Mía đường Sông Lam

- Địa chỉ : Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại : 038.3877.173/340

- Website : miaduongsonglam.com.vn

Bản đồ
Hội viên khác

Giá đường thế giới

London No 5
(15/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 360.50 -1.00 4180
May '10 360.60 -1.20 1616
Aug '10 363.40 -1.20 384
Oct '10 365.90 -1.60 69
Dec '10 371.00 -1.90 35
New York No 11
(15/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 13.66 -0.11 63485
May '10 13.52 -0.10 27934
Jul '10 13.57 -0.11 14734
Oct '10 13.81 -0.09 3231
Mar '10 14.33 -0.09 1172
New York No 16
(15/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 27.00 +0.22 378
May '10 27.07 +0.13 12
Jul '10 27.03 +0.22 62
Sep '10 27.08 +0.07 0
Nov '10 27.01 -0.01 0

Thống kê truy cập

Online: 8 Lượt truy cập: 338729
Design by ISP