Công ty TNHH Đường Khánh Hoà

Công ty TNHH Đường Khánh Hoà

- Công ty : Công ty TNHH Đường Khánh Hoà

- Địa chỉ : Suối Hiệp, Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại : 058.3745.440

- Email : ksc@kscvn.com

- Website : kscvn.com

Bản đồ
Hội viên khác

Giá đường thế giới

London No 5
(16/10/2017)
Symbol Last Chg Vol
Dec '10 369.00 -5.80 4951
Mar '10 372.90 -5.00 3989
May '10 379.00 -4.40 730
Aug '10 384.00 -4.50 398
Oct '10 388.10 -4.60 116
New York No 11
(16/10/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 14.18 -0.23 31013
May '10 14.28 -0.20 8089
Jul '10 14.44 -0.20 3351
Oct '10 14.77 -0.20 1114
Mar '10 15.34 -0.19 622
New York No 16
(16/10/2017)
Symbol Last Chg Vol
Jan '10 27.02 0 56
Mar '10 26.99 -0.01 0
May '10 27.00 0 0
Jul '10 26.89 +0.01 0
Sep '10 26.94 +0.02 0

Thống kê truy cập

Online: 7 Lượt truy cập: 282222
Design by ISP