Giá đường thế giới

London No 5
(17/11/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 393.80 -0.10 6574
May '10 398.20 0 1359
Aug '10 402.70 -0.10 266
Oct '10 404.30 0 249
Dec '10 409.70 -0.70 38
New York No 11
(17/11/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 15.37 +0.11 59586
May '10 15.33 +0.11 21389
Jul '10 15.29 +0.09 11436
Oct '10 15.45 +0.09 4948
Mar '10 15.86 +0.08 1323
New York No 16
(17/11/2017)
Symbol Last Chg Vol
Jan '10 27.25 0 53
Mar '10 27.33 0 1
May '10 27.28 +0.03 0
Jul '10 27.29 +0.01 0
Sep '10 27.09 0 0

Thống kê truy cập

Online: 4 Lượt truy cập: 311083
Design by ISP